Mahsulotni qidirish

Papaya Breast Cream Camera

99,000 so'm

Papaya Breast:Кукрак катталаштирувчи инновацион креми, аёллар саломатлигига хавсиз махсулот булиб, таркибида гормонлар мавжуд эмас!!! 95% кремни уй шароитида ишлатган аёллар, кукракларини 1-2 у‌лчамга катталашганини таъкидлаб у‌тишди. Ку‌крак табиий йу‌л билан катталашади, крем ку‌крак шаклини ту‌гирлаш хусисиятига эга ва терини парвариш килади!!! Papaya Breast- креми билан сизнинг катта ку‌крак хакидаги орзуингиз ру‌ёбга чикади, ку‌крагингизни катталаштириш учун бошка усуллар билан вактингизни бехуда сарифлаганингизни тушуниб етасиз!!! Энди эса секинлаштириш керак эмас, ахир мафтункор ку‌краклар билан сиз у‌зингизга ишонч, муваффакият ортирасиз, рухий тушкунликлар эса йу‌к булиб кетади, гу‌ё улар аввал хам бу‌лмагандек!!! Чегирма нархда буюртма беринг!!!

Mahsulot narxi : 99.000 so'm 

O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish 30.000 so'm